Ultima ora

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa face angajări. 31 posturi libere

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale, vacante, după cum urmează:


# 1 post de muncitor calificat fochist, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Plasament Ovidiu
Condiţii de participare:
- nivelul studiilor G/M
- nivelul postului: EXECUŢIE
- condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii medii/generale; curs fochist
- principalele cerinţe ale postului: asigură operarea şi supravegherea în condiţii de securitate a cazanelor de apă;


# 1 post de muncitor necalificat bucătărie, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Plasament Ovidiu
Condiții de participare:
- nivelul studiilor: G
- nivelul postului: EXECUŢIE
- condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii generale
- principalele cerinţe ale postului: îşi desfăşoară activitatea in blocul alimentar, răspunde de prepararea în condiţii igienico-sanilare a meniurilor


# 1 post de psihopedagog, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Plasament Delfinul
Condiţii de participare:
- nivelul studiilor: S
- nivelul postului: EXECUŢIE
- condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihopedagogiei/ psihologiei; aviz Colegiu în domeniul psihopedagogiei
- principalele cerinţe ale postului: asigură terapie beneficiarilor
# 1 post de educator, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Plasament Traian
Condiţii de participare:
- nivelul studiilor S/PL/M
- nivelul postului: EXECUŢIE
- condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii superioare/studii postliceale/studii medii
- principalele cerinţe ale postului: asigura educaţia şi supravegherea copiilor beneficiari ai serviciilor sociale din cadrul Centrului; program ture
# 1 post de muncitor calificat bucătărie, pe durata nedeterminată, în cadrul Centrului de Plasament Micul Rotterdam
Condiţii de participare:
- nivelul studiilor G/M
- nivelul postului: EXECUŢIE
- condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii medii/generale; certificat de calificare în meserie
- principalele cerinţe ale postului: îşi desfaşoară activitatea în blocul alimentar, răspunde de prepararea în condiţii igienico-sanitare a meniurilor


# 1 post de psiholog, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Plasament Micul Rotterdam
Condiţii de participare:
-nivelul studiilor: S -nivelul postului: EXECUŢIE
- condiţii generale si specifice pentru ocupare: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţa în domeniul psihologiei, autorizaţie de liberă practică în domeniul clinic psihoterapie/consiliere/eliberat de CNPR
-principatele cerinţe ale postului: asigură consiliere, asistenţa şi terapie psihologică beneficiarilor din cadrul Centrului
# 1 post de educator, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Primire al Copilului în Regim de Urgenţă
Condiţii de participare:
-nivelul studiilor: S/PL/M -nivelul postului: EXECUŢIE
- condiţii generale îi specifice pentru ocupare: studii superioare studii posdiceale/ studii medii
- principalele cerinţe ale postului: asigură educaţia şi supravegherea copiilor beneficiari ai serviciilor sociale din cadrul Centrului: program ture
# 1 post de muncitor calificat fochist, pe durată nedeterminată în cadrul Centrului de Primire al Copilului in Regim de Urgenţă
Condiţii de participare:
-nivelul studiilor: G/M -nivelul postului: EXECUŢIE
-condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii medii/generale: curs fochist
- principalele cerinţe ale postului: asigură operarea şi supravegherea in condiţii de securitate a cazanelor de apă;
# 1 post de kinetoierapeut, pe durată nedeterminată, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Cristina Centrul de Recuperare
Condiţii de participare:
-nivelul studiilor: S -nivelul postului: EXECUŢIE
- condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii superioare de specialitate
-principalele cerinţe ale postului: recuperare, kineloterapic


# 2 posturi de infirmier, pe durată nedeteminată în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Cristina Centrul Rezidenţal
Condiţii de participare:
-nivelul studiilor: G/M -nivelul postului: EXECUŢIE
- condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii generale medii
- principalele cerinţe ale postului: asigura îngrijirea generală a copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Centrului: program turc


# 1 post de kinetoterapeut, pe durată nedeterminată, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Orizont – Centrul de Recuperare
Condiţii de participare:
- nivelul studiilor S
- nivelul postului: EXECUŢIE
- condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii superioare de specialitate
- principalele cerinţe ale postului: recuperare, kinetoterapie


# 1 post de infirmier, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Zi pentru Copilul cu Autism
Condiţii de participare:
- nivelul studiilor: G/M
- nivelul postului: EXECUŢIE
- condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii generale/medii
- principalele cerinţe ale postului: asigură îngrijirea generală a copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Centrului; program ture


# 1 post de îngrijitor, pe durată nedeterminată, în cadrul Adăpostului de Zi şi de Noapte pentru Copiii Străzii
Condiţii de participare:
- nivelul studiilor: G/M
- nivelul postului: EXECUŢIE
- condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii generale/studii medii
- principalele cerinţe ale postului: asigură îngrijire generală copiilor beneficiari ai serviciilor sociale în cadrul Centrului


# 2 posturi de infirmier, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de îngrijire şi Asistenţă Poarta Albă
Condiţii de participare:


- nivelul studiilor: G/M
- nivelul postului: EXECUŢIE
- condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii generale/medii
- principalele cerinţe ale postului: asigură îngrijirea generală a beneficiarilor serviciilor sociale rezidenţiale: program ture


# 1 post de medic, pe durata nedeterminată în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Armonia Negru Vodă
Condiţii de participare:
- nivelul studiilor: S
- nivelul postului: EXECUŢIE
- condiţii generale şi specifice pentru ocupare: absolvent de studii superioare cu diplomă de licenţă in domeniul medicină generală/ medicină de familie; aviz de liberă practică
- principalele cerinţe ale postului: coordonează şi răspunde de problemele medicale ale beneficiarilor


# 1 post de asistent social, pe durată nedeterminată în cadrul Centrului de îngrijire şi Asistenţă Sf. Andrei Negru Vodă
Condiţii de participare:
- nivelul studiilor: S
- nivelul postului: EXECUŢIE
- condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea asistenţă socială, aviz de liberă practică
- principalele eerinţe ale postului: asigură informarea şi consilierea beneficiarilor


# 1 post de muncitor necalificat spălătorie, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de îngrijire şi Asistenţă Sf. Andrei Negru Vodă
Condiţii de participare:


-nivelul studiilor G
- nivelul postului: EXECUŢIE
- condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii generale
- principalele cerinţe ale postului: respectă fazele spălării rufelor


# 2 posturi de asistent medical, pe durată nedeterminată în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Năvodari
Condiţii de participare:
- nivelul studiilor: S/PL/SSD
- nivelul postului: EXECUŢIE
- condiţii generale şi specifice pentru ocupare: absolvent şcoală sanitară postiîcealâ. specialitate asistent medical eeneralist: avizul Q.A.M.G.M.A.M.R,
- principalele cerinţe ale postului: oferă asistenţă medicală beneficiarilor serviciilor rezidenţiale: program ture


# 1 post de instructor ergoterapeut, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului dc Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Năvodari
- Condiţii de participare:
- nivelul studiilor: M/PL/SSD/S
- nivelul postului: EXECUŢIE
- condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii postliceale/curs calificare
- principalele cerinţe ale postului: desfăşoară activităţi de terapie ocupaţională pentru beneficiari
# 2 posturi de asistent medical, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol- Corp B
Condiţii de participare:
- nivelul studiilor S/PL/SSD
- nivelul postului: EXECUŢIE
- condiţii generale şi specifice pentru ocupare: absolvent şcoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist; avizul
O.A.M.G.MAM.R.
- principalele cerinţe ale postului: oferă asistenţă medicală beneficiarilor serviciilor rezidenţiale; program ture


# 2 posturi de infirmier, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului Pilot de Servicii Comunitare pentru Persoane cu Handicap şi Formare de Personal Techirghiol – Centrul Rezidenţial
Condiţii de participare:
- nivelul studiilor G/M
- nivelul postului: EXECUŢIE
- condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii generale/medii
- principalele cerinţe ale postului: asigură îngrijirea generală a beneficiarilor serviciilor rezidenţiale; program ture


# 1 post de muncitor necalificat spălătorie, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului Pilot de Servicii Comunitare pentru Persoane cu Handicap şi Formare de Personal Techirghiol – Centrul Rezidenţial
Condiţii de participare:
- nivelul studiilor: G -nivelul postului: EXECUŢIE
- condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii generale -principalele cerinţe ale postului: respectă fazele spălării rufelor
# 1 post de asistent medical, pe durată nedeterminată în cadrul Locuinţe Protejate Negru Vodă
Condiţii de participare:


-nivelul studiilor: S/PL/SSD-nivelul postului: EXECUŢIE
-condiţii generale si specifice pentru ocupare: absolvent şcoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist; avizul
O.A.M.G.MAM.R.
- principalele cerinţe ale postului: oferă asistenţă medicală beneficiarilor serviciilor rezidenţiale; program ture


# 1 post de infirmier, pe durată nedeterminată, în cadrul Locuinţe Protejate Casa Aurelia
Condiţii de participare:
- nivelul studiilor: G/M
- nivelul postului: EXECUŢIE
- condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii generale/medii
- principalele cerinţe ale postului: asigură îngrijirea generală a beneficiarilori serviciilor rezidenţiale; program ture


# 2 posturi de muncitor întreţinere, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Intervenţii Coloană Auto
Condiţii de participare:
- nivelul studiilor: G/M
- nivelul postului: EXECUŢIE
- condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii generale/ medii; calificare zugrav/ sudor/ lăcătuş mecanic/strungar
- principalele cerinţe ale postului: asigură lucrări de întreţinere
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
01 septembrie 2015, ora 16:30: termenul limită de depunere a dosarelor ;
09 septembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă ;
11 septembrie 2015, ora 10:00: proba interviu.


Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul DGASPC Constanța din Municipiul Constanța, str. Decebal nr. 22, telefon 0241/480.863.
Postat: 19 august 2015

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Lumea Constantei Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Imagini pentru teme create de Jason Morrow. Un produs Blogger.