Ultima ora

Constanţa. Şedinţă de Consiliu Local. Vezi cum sunt cheltuiţi banii tăi

CONVOCATOR
în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
se convoacă
Consiliul local al municipiului Constanţa
în şedinţă ordinară, luni, 31 august 2015, ora 1200,
în sala “Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea ordine de zi:
 1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 31.07.2015;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipal Constanţa pe anul 2015;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului municipal pe trimestrul II pe anul 2015 ;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al RADET Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 139/2015 privind majorarea tarifului social pentru pensionari şi persoane peste 60 de ani care nu realizează venituri prevăzut în anexa 1A la HCL nr. 135/2013 privind reducerea tarifelor de călătorie pe mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport în Comun Constanţa şi stabilirea nivelelor comisioanelor pentru vânzarea de bilete;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 199/2012 privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Clubului Sportiv „Handbal Club Dobrogea Sud Constanţa” în anul competiţional 2015-2016;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Clubului Sportiv „Handbal Club Farul Constanţa” în anul competiţional 2015-2016;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata chiriei pentru suprafeţele locative cu destinaţie deţinute de RAEDPP Constanţa pentru persoanele încadrate în grad de handicap;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 256/2014 privind statul de funcţii şi organigrama Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 257/2014 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanţa pentru anul 2015;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind ocuparea temporară a funcţiei publice de conducere de director executiv al Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanţa, aprobate prin HCL nr. 88/2015;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului Public de Asistenţă Socială în subordinea Consiliului local al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al RAEDPP Constanţa asupra unor imobile din municipiul Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor imobile situate în municipiul Constanţa, în vederea înscrierii în Cartea Funciară;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor imobile(terenuri şi/sau clădiri) ce aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării HCL nr. 233/2005 privind concesionarea fără licitaţie publică a imobilelor în care funcţionează cabinete medicale aparţinând domeniului privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 244/2010 privind Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în municipiul Constanţa, cu toate modificările şi completările ulterioare;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează accesul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare a municipiului Constanţa;
iiniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
 1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă;
iiniţiator: viceprimar Decebal Făgădău


VICEPRIMAR,
DECEBAL FĂGĂDĂU
Postat: 26 august 2015

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Lumea Constantei Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Imagini pentru teme create de Jason Morrow. Un produs Blogger.