Ultima ora

Posturi libere la primării din judeţul Constanţa

1. Primăria Municipiului Mangalia, Județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor publice de execuție, temporar vacante, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului, după cum urmează:

consilier, clasa I, gradul profesional principal – Compartiment Inspecție Fiscală;
inspector, clasa I, gradul profesional asistent – Compartiment Urmărire și Executare silită.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
consilier, clasa I, gradul profesional principal – Compartiment Inspecție Fiscală:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
inspector, clasa I, gradul profesional asistent – Compartiment Urmărire și Executare silită:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
14 octombrie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
16 octombrie 2015, ora 10:00: proba interviu.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, șos. Constanţei, nr.13 , Județul Constanța, telefon: 0241/751.060.


2. Primăria Comunei Aliman, Județul Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă, de referent, clasa III, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Evidență Agricolă, Fond Funciar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
cuoștințe operare calculator- nivel mediu;
posesor certificat ECDL (cel puțin Start);
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
03 noiembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
05 noiembrie 2015, ora 10:00: proba interviu.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Aliman, Județul Constanța, telefon 0241/856207.


3. Primăria Orașului Hârșova, Județul Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

inspector, clasa I, grad profesional superior- Serviciul Urbanism;
inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Public de Asistență Socială;
inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Cadastru.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
inspector, clasa I, grad profesional superior:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
cunoștințe operare PC: probă eliminatorie.
inspector, clasa I, grad profesional asistent:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
cunoștințe operare PC: probă eliminatorie.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
inspector, clasa I, grad profesional superior:
30 octombrie 2015, ora 9:00: proba scrisă;
2 noiembrie 2015, ora 9:00: proba interviu.
inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Public de Asistență Socială:
30 octombrie 2015, ora 11:00: proba scrisă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
2 noiembrie 2015, ora 11:00: proba interviu.
inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Cadastru:
30 octombrie 2015, ora 13:00: proba scrisă;
2 noiembrie 2015, ora 13:00: proba interviu.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Hărșova, Județul Constanța, din Piața 1 Decembrie 1918, nr.1, telefon 0241/870.300.


4. Primăria Oraşului Cernavodă, judeţul Constanţa, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

Serviciul achiziţii:
inspector, clasa I, grad principal – perioada determinată;
inspector, clasa I, grad superior – perioada determinată.
inspector, clasa I, grad debutant – Compartiment recuperare creanţe;
inspector, clasa I, grad asistent -Serviciul proiecte cu finanţare europeană guvernamentală şi locală.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
02 noiembrie 2015 ora 10.00: proba scrisă;
05 noiembrie 2015 ora 10.00: proba interviu.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Cernavodă şi la numărul de telefon 0241.487.111.
Postat: 4 octombrie 2015

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Lumea Constantei Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Imagini pentru teme create de Jason Morrow. Un produs Blogger.