Ultima ora

Acordare contract: Servicii de intretinere, revizii si reparatii instalatii de ridicat din dotarea Enel Distributie Dobrogea


Servicii de intretinere, revizii si reparatii pentru instalatii de ridicat din dotarea Enel Distributie Banat si Enel Distributie Dobrogea (Utilitati)
Acordarea Contractului
Informaţii generale
Ţara: România
Numărul Anunţului/Contractului: rou:ca:154023
Data publicării: Jan 16, 2015
Limba de publicare a anunţului: Română
Bunuri, lucrări, servicii
Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe
Textul original
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 154023/16.01.2015
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.
Adresa postala: STR. NICOLAE IORGA NR. 89A , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900587 , Romania , Punct(e) de contact: ADRIANA BAICAN , Tel. +40 0212065443 , Email: adriana.baican@enel.com , Fax: +40 0372871911 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de intretinere, revizii si reparatii pentru instalatii de ridicat din dotarea Enel Distributie Banat si Enel Distributie Dobrogea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: la sediile de lucru ale achizitorului sau la atelierul service al prestatorului
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lot 1 Servicii de intretinere, revizii si reparatii pentru instalatii de ridicat PRB tip OIL&STEEL SCORPION 15 E, ce echipeaza autospecialele MERCEDES UNIMOGLot 2 “Servicii de intretinere, revizii si reparatii pentru instalatii de ridicat macara hidraulica cu brat telescopic Tip PM, model 19024P CE, producator PM GROUP SPA ITALIA, montate pe autosasiu IVECO”Lot 3.“Servicii de intretinere, revizii si reparatii pentru instalatii de ridicat, tip OIL&STEEL SCORPION 1490 SMART, ce echipeaza autospeciale NISSAN
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1,556,764 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
SA9/2014
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7 Denumirea: Servicii de intretinere, revizii si reparatii pentru instalatii de ridicat, tip OIL&STEEL SCORPION 1
V.1) Data atribuirii contractului 07.01.2015
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TTA ECHIPAMENTE S.R.L.
Adresa postala: CALEA RAHOVEI NR 266-268 CORP 2 AXELE C-D STALPII 9-9 ½ ETAJ 2 CAM 26D, SECTOR 5 BUCURESTI , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 050897 , Romania , Tel. +4 0214501399 , Email: office_ttae@yahoo.com , Fax: +4 0214501387
BOLOGNA SERVICE SRL
Adresa postala: STR. CALEA BUCURESTILOR NR 34 OTOPENI ILFOV , Localitatea: Otopeni , Cod postal: 075100 , Romania , Tel. +40 0744666344 , Email: roxana.prini@bolognaservice.ro , Fax: +4 0213504679
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 875000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 855299.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 5 Denumirea: “Servicii de intretinere, revizii si reparatii pentru instalatii de ridicat PRB tip OIL&STEEL SCOR
V.1) Data atribuirii contractului 07.01.2015
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TTA ECHIPAMENTE S.R.L.
Adresa postala: CALEA RAHOVEI NR 266-268 CORP 2 AXELE C-D STALPII 9-9 ½ ETAJ 2 CAM 26D, SECTOR 5 BUCURESTI , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 050897 , Romania , Tel. +4 0214501399 , Email: office_ttae@yahoo.com , Fax: +4 0214501387
BOLOGNA SERVICE SRL
Adresa postala: STR. CALEA BUCURESTILOR NR 34 OTOPENI ILFOV , Localitatea: Otopeni , Cod postal: 075100 , Romania , Tel. +40 0744666344 , Email: roxana.prini@bolognaservice.ro , Fax: +4 0213504679
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 240000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 234324.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 6 Denumirea: Servicii de intretinere, revizii si reparatii pentru instalatii de ridicat macara hidraulica cu brat
V.1) Data atribuirii contractului 07.01.2015
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TTA ECHIPAMENTE S.R.L.
Adresa postala: CALEA RAHOVEI NR 266-268 CORP 2 AXELE C-D STALPII 9-9 ½ ETAJ 2 CAM 26D, SECTOR 5 BUCURESTI , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 050897 , Romania , Tel. +4 0214501399 , Email: office_ttae@yahoo.com , Fax: +4 0214501387
BOLOGNA SERVICE SRL
Adresa postala: STR. CALEA BUCURESTILOR NR 34 OTOPENI ILFOV , Localitatea: Otopeni , Cod postal: 075100 , Romania , Tel. +40 0744666344 , Email: roxana.prini@bolognaservice.ro , Fax: +4 0213504679
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 480000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 467141.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Constanta-Sectia Comerciala
Adresa postala: Str. Traian nr. 31 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900743 , Romania , Tel. +40 241551345 , Fax: +40 241610241
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ENEL , Serviciul Juridic si Afaceri Corporatiste
Adresa postala: str. Ion Mihalache Nr.41-43 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 011172 , Romania , Tel. +40 0212065045 , Fax: +40 0372871911
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.01.2015 10:04

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Lumea Constantei Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Imagini pentru teme create de Jason Morrow. Un produs Blogger.