Ultima ora

Locuri libere la instituţii publice în municipiul Constanţa şi judeţ

1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unei funcții contractuale temporar vacante, cu angajare, de economist.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
nivelul studiilor – superioare;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului 6 ani şi 6 luni.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
28 octombrie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
29 octombrie 2015, ora 09:00: proba interviu.
Relații suplimentare se obțin în clădirea Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa, bd. Tomis, nr. 145, telefon: 0241/503.460.


2. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacantă de asistent medical debutant – specialitate medicină generală, (PL), în Ambulatorul Integrat al spitalului.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
concurs pentru ocuparea postului.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
19 octombrie 2015, ora 10:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
02 noiembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
05 noiembrie 2015, ora 10:00: proba interviu.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa, din Palazu Mare, Str. Sentinelei nr. 40, telefon: 0241/486.338.


3. Creşa Oraşului Eforie din Eforie Sud, Județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă de asistent medical debutant.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
studii postliceale sanitare, fără condiţii de vechime
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
03 noiembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
05 noiembrie 2015, ora 11:00: proba interviu;
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Creşa Oraşului Eforie din Eforie Sud, str. Negru Vodă nr. 96, Județul Constanța, telefon: 0241/748.54


4. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia, Județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată de a funcției contractuale de execuție, vacantă, de îngrijitoare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
şcoală generală.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
03 noiembrie 2015, ora 09:00: proba scrisă;
09 noiembrie 2015, ora 09:00: proba interviu.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul din Mangalia, Str. Mircea cel Bătrân nr. 2, Judeţul Constanţa, telefon: 0241/751.337, int. 195.


5. Primăria Comunei Lumina, Județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacantă de şef serviciu poliţie locală.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
10 noiembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
12 noiembrie 2015, ora 10:00: proba interviu.


Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Lumina, din str. Mare, nr. 170, Județul Constanța, telefon: 0241/251.828, interior 14.


6. Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” din Hârşova, Județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de administrator patrimoniu.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
studii superioare, inginer/subinginer/economist (conform Legii nr. 1/2011), studii medii cu obligativitatea completării studiilor în termen de 3 ani
experienţă în unităţile de învăţământ, minimum 5 ani
utilizare TIC, nivel mediu.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
29 octombrie 2015, ora 12.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
06 noiembrie 2015, ora 09.00: proba scrisă;
06 noiembrie 2015, ora 14.00: proba practică/utilizarea PC-ului;
09 noiembrie 2015, ora 09.00: proba interviu.
Relaţii suplimentare la sediul Liceului Teoretic „Ioan Cotovu” Hârşova, tel. 0241/870316, persoana de contact Guriţă Laura-Lucica, secretar şef


7. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacantă, de îngrijitor.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
studii medii.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
29 octombrie 2015, ora 12:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
06 noiembrie 2015: proba practică;
data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, str. Smârdan, nr. 10C, camera 39, telefon: 0241/618.449.


8. Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu Serviciul Buget – Contabilitate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Oraşului Cernavodă, Judeţul Constanţa.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţe economice;
studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
16 noiembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.


9. Primăria Comunei Crucea, Județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de :
inspector – ghid turism;
referent – agent turism;
şofer de vidanjă;
muncitor calificat – electrician;
guard.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
inspector-ghid turism;
studii universitare sau superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;
curs de ghid turistic, certificat de calificare profesională;
abilităţi operare PC.
referent – agent turism:
studii medii;
curs de ghid turistic sau certificat de calificare în domeniul turismului;
minimum 5 ani vechime în muncă.
şofer:
studii generale;
carnet de conducere, categoriile B, C şi D;
minimum 1 ani vechime în muncă.
muncitor calificat – electrician:
studii generale;
certificat de calificare profesională, autorizat A.N.R.E.;
minimum 1 ani vechime în muncă.
guard:
studii generale;
minimum 5 ani vechime în muncă.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
09 noiembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
09 noiembrie 2015, ora 14:00: proba practică;
11 noiembrie 2015, ora 10:00: proba interviu.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Crucea, Județul Constanța din str. Șoseaua Constanţei nr.45, telefon: 0241/874.825, interior 107.


Postat: 18 octombrie 2015

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Lumea Constantei Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Imagini pentru teme create de Jason Morrow. Un produs Blogger.